Do biegu, gotowi, Start!

Opublikowany przez

Spółka Sądeckie Wodociągi po raz czwarty organizuje imprezę sportową skierowaną do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz szkół średnich i przedszkolaków.

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Sądecczyzny. Inicjatywa ma zachęcić młodych ludzi do picia wody oraz uprawiania sportu – dwóch nieodłącznych czynników wpływających na zdrowy tryb życia oraz dobre samopoczucie.
W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział około tysiąca uczniów z 30 placówek oświatowych z Nowego Sącza oraz gmin: Nawojowa, Kamionka Wielka i Korzenna. Przedsięwzięciu towarzyszyły liczne atrakcje.

W imprezie mogą wziąć udział uczniowie szkół i przedszkoli z terenu działalności spółki: Miasto Nowego Sącz, Miasto Stary Sącz i Gmina Stary Sącz, Gmina Nawojowa, Gmina Korzenna, Gmina Kamionka Wielka.

W tym roku sportowe wydarzenie odbędzie się na stadionie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 31 maja (piątek) o godz. 9:00.

Współorganizatorami IV Festiwalu Biegowego „Woda źródłem sukcesu” są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – Instytut Kultury Fizycznej, Urząd Miasta Nowego Sącza, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu.

Dokumenty do pobrania na stronie www.swns.pl/ REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIOWA.
Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

IV Festiwal Biegowy Sądeckich Wodociągów
„Woda źródłem sukcesu”
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla

Data: 31 maja 2019 r.
Miejsce: Stadion PWSZ w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2
Start: godz. 9:00
(w przypadku złej pogody zawody zostają przeniesione na 20 września 2019 r.)
Organizatorzy:
Spółka Sądeckie Wodociągi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – Instytut Kultury Fizycznej
Urząd Miasta Nowego Sącza
Cel imprezy:
Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Sądecczyzny. Inicjatywa ma zachęcić młodych ludzi do picia wody oraz uprawiania sportu – dwóch nieodłącznych czynników wpływających na zdrowy tryb życia oraz dobre samopoczucie.
W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie szkół i przedszkoli z:
Miasta Nowego Sącza,
Miasta Starego Sącza i Gminy Stary Sącz,
Gminy Nawojowa,
Gminy Korzenna,
Gminy Kamionka Wielka.
Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń od 6 maja do 17 maja 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną, przesyłane w formie pliku excel na adres biuro@pifsport.pl. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Plik do pobrania z stron : https://www.swns.pl/ , http://www.nowysacz.pl/ , http://sportowysacz.pl/
Liczba Uczestników:
Limit uczestników wynosić będzie do 800 osób, po przekroczeniu tej liczby zgłoszenia nie będą już przyjmowane.
Każda instytucja oświatowa ma możliwość zgłosić maksymalnie 30 osób (np. 15 dziewcząt i 15 chłopców; istnieje możliwość różnego doboru uczestników 20 dziewcząt i 10 chłopców – decyzja według uznania).
W razie niedyspozycji, choroby itp. korekty nazwisk zgłoszonych wcześniej uczestników będzie można dokonać najpóźniej do 24 maja do godz. 15:00. W dniu zawodów nie będzie możliwości zmiany nazwiska uczestnika!
Osoby do kontaktu:
Katarzyna Budzyn- sprawy organizacyjne (tel. (18) 41-41-218)
Aleksander Bembenik- sprawy organizacyjne (tel. 692-149-518)
Andrzej Potoniec- sprawy sportowe (tel. 692-639-905)

Kategorie wiekowe i dystanse:
Biegi – Dziewcząt i Chłopców:
Przedszkola – 40m
Szkoły Podstawowe Klasy 1-3 – 80m
Szkoły Podstawowe Klasy 4-6 – 200m
Szkoły Podstawowe Klasy 7-8 i Gimnazjum – 600m
Szkoły średnie – 1000m
Punktacja i sprawy organizacyjne:
odbiór numerów startowych od godz. 8:00 do 8:45
za udział każdy uczestnik otrzymuje 1pkt
następnie za zajęcie miejsc od 1-6 (punktacja do klasyfikacji generalnej):
1miejsce – 30pkt
2miejsce – 25pkt
3miejsce – 20pkt
4miejsce – 15pkt
5miejsce – 10pkt
6miejsce – 5pkt
Punkty w ramach zespołów szkół oraz różnych kategorii wiekowych nie sumują się. Punktacja generalna będzie prowadzona odrębnie dla każdej kategorii wiekowej (pod uwagę będzie brana suma punktów uczestnictwa startów dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej oraz suma punktów za zajęte miejsca od 1-6). W przypadku równej liczby punktów, będą decydowały wyżej zajęte miejsca indywidualne. W sprawach nieopisanych powyżej i innych sporach decydował będzie organizator zawodów.
Nagrody:
Bony rzeczowe dla szkół przyznawane w klasyfikacji generalnej:
– za pierwsze miejsce – 3 tys. zł,
– za drugie miejsce – 2 tys. zł,
– za trzecie miejsce – 1 tys. zł.
Wyróżnienia indywidualne dla najlepszych zawodników za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej.
Każdy biegacz otrzymuje medal za uczestnictwo oraz drobny upominek.
Organizatorzy zapewniają pakiet śniadaniowy + wodę dla każdego uczestnika.
Wydarzenia towarzyszące:
Animacje, pokazy rękodzieła, eventy (pokazy sztuk walki, występy taneczne)
Prezentacje sprzętu specjalistycznego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
Pokazy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
Stanowisko Ligii Ochrony Przyrody,
Pokazy Sądeckich Wodociągów.
Transport dla placówek spoza Nowego Sącza:
Organizator zapewnia po jednym autobusie (55-60 miejsc) i busie (28-30 miejsc) dla każdej z gmin (Nawojowa, Stary Sącz, Korzenna, Kamionka Wielka). Decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostali uczestnicy zapewniają transport we własnym zakresie.