Niezwykłe dary dla Muzeum w Nowym Sączu

Opublikowany przez

Takiego obrotu sprawy ś.p. Daniel Weimer w najśmielszych snach nie mógł sobie wymarzyć. Jego zbiory tekstów sportowych, ale przede wszystkim opowiadających o jego ukochanej Sandecji trafiły do zbiorów muzealnych.

Wśród przekazanych zbiorów jest siedem kronik Klubu Sportowego „Sandecja” w Nowym Sączu obrazujących historię klubu w latach od 1932 do 1989 r. oraz 77 albumów z artykułami Daniela Weimera dokumentujących Jego dziennikarską twórczość związaną z Sądecczyzną w okresie od 1980-2013.
– To jest wręcz niesamowite z jaką precyzją Danek Weimer prowadził swoje kroniki – mówił prezes klubu Sandecja Tomasz Michałowski. – Mogę stwierdzić, że to była praca wręcz benedyktyńska. Aż trudno uwierzyć, że aż tyle tych kronik powstało. To jest niesamowita kopalnia wiedzy o nowosądeckim sporcie, a przede wszystkim o Sandecji. Warto powiedzieć, że te zbiory trafiły do nas i następnie do Muzeum dzięki uprzejmości rodziny Daniela Weimera. Bardzo dziękujemy.
Ale nie tylko kroniki trafiły do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
– W darowanym nam zbiorze znajdują się różne fotografie, proporczyki, dyplomy, tablice pamiątkowe dot. Klubu Sportowego „Sandecja” w Nowym Sączu. – dodaje dyrektor placówki Robert Ślusarek. – Mam nadzieję, że kiedyś powstanie z powierzonych materiałów wystawa. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się zgromadzenia tych zbiorów.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz prezes spółki MKS Sandecja Tomasz Michałowski podpisali umowę o przekazaniu darów.