Św. Mikołaj zaprasza na pływalnię

Opublikowany przez

Jak co roku i to jest już tradycją, z okazji dnia Św. Mikołaja na sądeckiej pływalni MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej odbędą się zawody. W tym roku będzie to 7 grudnia.

– Te zawody są zawsze bardzo oczekiwane przez najmłodszych sądeczan – mówi dyrektor MOSiR w Nowym Sączu Paweł Badura. – Na pływalni z okazji Dnia Św. Mikołaja spotykamy się już od początku roku 2000. Zawsze jest kilkaset dzieci, są słodycze, medale i dyplomy, jest też Św. Mikołaj. Jestem przekonany, że w piątek 7 grudnia będzie tłoczno, gwarno i wesoło.

„Zawody Pływackie – Mikołajki 2018”
REGULAMIN
CEL: popularyzacja i doskonalenie pływania jako jednej z form aktywnego wypoczynku, umożliwienie udziału dzieciom w imprezach rekreacyjno – sportowych
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu Współorganizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowy Sączu TERMIN I MIEJSCE: 07.12.2018 (piątek) – kryta Pływalnia MOSiR w Nowym Sączu rozpoczęcie godz. 09.30 (pływalnia 25 m, ręczny pomiar czasu).
– W ramach zawodów wstęp na Pływalnię będzie bezpłatny.
– W zawodach prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zgłoszeni przez szkoły, indywidualnie przez opiekunów oraz kluby sportowe.
– Zawodnicy zrzeszeni w sekcjach i klubach pływackich klasyfikowani będą osobno.

Kategoria I dziewcząt i chłopców ur. 2012 i młodsi – 25 m. st. dowolny
Kategoria II dziewcząt i chłopców ur. 2011 – 2010 – 25 m. st. dowolny
Kategoria III dziewcząt i chłopców ur. 2009 – 2008 – 25 m. st. dowolny
Kategoria IV dziewcząt i chłopców ur. 2007 – 2006 – 50 m. st. dowolny
Kategoria V dziewcząt i chłopców ur. 2005 – 2003 – 50 m. st. dowolny

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do dnia 05.12.2018 (środa) do godz. 18.00 w biurze lub kasie pływalni ul. Nadbrzeżna 34, telefon: (18) 441-83-83 oraz na adres e-mail: pir@mosir-ns.pl
SPRAWY TECHNICZNE: zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas we wszystkich kategoriach, bez wyścigów finałowych.
NAGRODY:
– każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek
– za pierwsze trzy miejsca medale (złoty, srebrny, brązowy)
– dyplomy do dziesiątego(10) miejsca
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
– zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów zabezpieczających zajęcia na basenie
– wszystkich zawodników obowiązuje zgoda rodziców lub opiekunów (druk – załącznik 1 do pobrania na stronie MOSiR oraz w kasie lub biurze Pływalni)
– kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator
– kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje sędzia główny
PROGRAM ZAWODÓW:
09.00 – 09.30 Rozgrzewka
09:30 Uroczyste otwarcie zawodów
09.40 – 12.00 Konkurencje pływackie
12.15 Zakończenie zawodów
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
załącznik

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………. w „Zawody Pływackie – Mikołajki 2018” w dniu 07.12.2018 na Krytej Pływalni w Nowym Sączu. ……………………………………. podpis opiekuna

Regulamin Zawody Pływackie z okazji Mikołajki 2018