­Podsumowali 60 lat działalności

Opublikowany przez

W klubie Piast spotkali się nowosądeccy działacze TKKF, którzy podsumowali 60 lat działalności,a było to i jest tysiące zawodów sportowych, rekreacyjno – kulturalnych organizowanych i prowadzonych przesz Towarzystwo. Jubileusz odbył się pod patronatem prezydenta Nowego Sącza.

„Nie dlatego coś jest piękne, że my to kochamy, lecz dlatego kochamy, że coś jest piękne i dobre”. – mówił Tadeusz Waśko, prezes TKKF Halny Nowy Sącz. – Sens tego aforyzmu można odnieść do działań TKKF, bowiem bo są piękne, dobre, szlachetne i służą ogółowi społeczeństwa. Uroczystość jest związana z Jubileuszem 60 – Lecia istnienia Towarzystwa. Ideą która przyświecała jego twórcom, była realizacja zapotrzebowania na powołanie do życia nowoczesnej organizacji masowych form wychowania i rekreacji, częściowo nawiązującej do tradycji przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Towarzystwo stworzyło nowoczesny program działania oparty o zdobycze nauki i nowe formy organizacyjne, odpowiadające obecnym wymogom życia społeczeństwa. Od zarania swego istnienia prowadzi wielokierunkową działalność sportowo-rekreacyjną, promując w każdym wieku zdrowy, nowoczesny, aktywny ruchowo styl życia. Istnienie i rozwój TKKF to zasługa szerokiej rzeszy zaangażowanych działaczy i animatorów kultury fizycznej, fachowców z dużym doświadczeniem.
Historia nowosądeckiego TKKF Ognisko „Halny” jest bardzo bogata. Szczegóły można znaleźć w monografii krakowskiego działacza TKKF Władysława Łopatki zatytułowanej „ W jaskini Wawelskiego Smoka”.
– Według materiałów źródłowych na terenie Sądecczyzny pierwsze ognisko powstaje już 18 lutego 1958 roku w Nowym Sączu, jest nim zakładowe TKKF „Łączność” przy RUT obecnie Ognisko TKKF „ZRYW”. – opowiada Tadeusz Waśko. – Później zaczęły powstawać koła w Starym Sączu, czy Muszynie. Tak się zaczęło na Sądecczyźnie. W latach 1968/1969 w celu lepszej koordynacji pracy ogniw TKKF, Zarząd Wojewódzki TKKF W Krakowie powołał szereg zarządów powiatowych. Tak doszło do powstania Zarządu Powiatowego TKKF w Nowym Sączu 11 grudnia 1969 roku. Funkcję jego pierwszego prezesa objął Stanisław Leśnik. Dwa lata później było już 6 ognisk statutowych i 31 zakładowych. Lata 1976 – 1979 należały do szczególnie korzystnych w działalności TKKF na Sądecczyźnie, na co wskazują liczby – 84 ogniska TKKF, w tym 27 statutowych, zrzeszające 9325 członków.Kolejno powstały ogniska TKKF „Jagiellonka”, „Rogacz”, „Beskid”, „Stadion”, „Karate”, „Junak”. Zorganizowano 1755 imprez sportowo-rekreacyjnych. Tak można wymieniać bardzo długo, dlatego zachęcam do przeczytania krakowskich opracowań. Każda historia ma swój początek, ale nikt nie zna jej końca. Historia Sądeckiego TKKF toczy się dalej. Jej bohaterowie to trenerzy instruktorzy sportu i rekreacji, nauczyciele WF i sympatycy TKKF, którzy nie szczędząc swojego czasu, sił i własnych środków, mimo wielu przeciwności losu byli i są solą Sądeckiej Ziemi, na której przez ponad pół wieku propagowali sport, rekreację fizyczną i zdrowy styl życia – za co Serdecznie im dziękujemy.
Kilka faktów Sądeckiego TKKF Ogniska „Halny”
Powstało 27 maja 1981 roku – jego historię tworzyli lub tworzą nadal: Jan Wdowiak, Zdzisław Struziak, Kazimierz Fyda, Władysław Nowak, Adam Wilk, Kazimierz Raniewski, Józef Chudy, Grzegorz Michalski, Aleksander Bembenik, Jolanta Florek, Andrzej Gołębiewski, Maria Wilk-Korczyńska, Romuald Gólski, Kazimierz Borkowski, Lidia Solarz, Zofia Tabaszewska, Jan Pancerz, Grzegorz Nowak, Iwona Mrozowska, Daniel Barucha, Piotr Piętek, Marek Michalik, Andrzej Ignaczak, Ewa Kroczek, Jolanta Słomiany, Danuta Kulig, Maria Ptaszkowska, Urszula Zborowska, Wiesław Łęczycki, Maciej Zaremba, Paweł Badura, Halina Świdrak, Helena Hojdys, Tadeusz Dominik, Krystyna Fryczewska, Bożena Kiemystowicz, Jolanta Matras, Teresa i Tadeusz Waśko.
Pierwszym Prezesem Ogniska został Jan Wdowiak, kolejnymi, Jolanta Florek, Jan Pancerz, Zofia Tabaszewska, a od 2002 roku nieprzerwanie jest Tadeusz Waśko.
Do sztandarowych zadań ogniska zakończonych sukcesem trzeba zaliczyć:
– budowę w czynie społecznym dwóch boisk do siatkówki plażowej nad Łubinką oraz uruchomienie osiedlowego lodowiska na akcję „Zima z TKKF” w 2003 r.
– organizację XV kolejnych, począwszy od roku 2003, edycji Otwartych Mistrzostw Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej i Eliminacji do Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tej dyscyplinie
– uruchomienie w 2006 roku Ośrodka Terapii Ruchowej III Wieku, w którym do dzisiaj realizowane są przy wsparciu finansowym M.S.i.T, ZG TKKF oraz Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 3 programy zdrowotne
– II Zlot Ognisk TKKF zorganizowany wspólnie z Zarządem Powiatowym Sądeckiego TKKF w Myślcu nad Popradem, gdzie ognisko „Halny” zajęło I miejsce
– Międzynarodowy Turniej Działkowców w Tenisie Stołowym organizowany corocznie przy współpracy z bratnim miastem Preszowem na Słowacji
– akcja promocyjna „Miesiąc dla Zdrowia z TKKF”
– turnieje tenisa stołowego, ziemnego, strzelectwa sportowego warcabów plenerowych, piłki nożnej, uni-hokeja w ramach kolejnych edycji STMiG oraz Europejskiego Tygodnia Sportu
– „Mistrzostwa Małopolski w pływaniu”
– „Sądeczan Bieg po Zdrowie”
– „Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza w Szachach”
– „Festiwale gier i zabaw” ruchowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i „Dnia Działkowca”,
– festyny sportowo –rekreacyjne „Pożegnanie Lata,
– uczestnictwo w corocznym Światowym Dniu Marszu Tafisa
– zimowe spartakiady na śniegu i lodzie w ramach „Akcji Zima”.
To tylko nieliczne realizowane przez ognisko zadania statutowe.
TKKF Halny wspierają: Urząd Miasta Wydział Kultury Fizycznej i Sportu, Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZAB Nr 3 jego Rada Członkowska i Komisja Społeczno-Wychowawcza, oraz Kluby Osiedlowe „Alf” i „Bajka”, Zarząd Osiedla Westerplatte, 5. MOSiR, OZPS, ZPOW, Kwiaciarnia Frezja, MPEC, Piekarnia „Harnaś, osiedlowe placówki oświatowo-wychowawcze, Ministerstwo Sportu, Turystyki, ZG TKKF oraz ZW Małopolskiego TKKF w Krakowie.
Na zakończenie uroczystości nagrodami, dyplomami i upominkami wyróżniono działaczy oraz sympatyków TKKF.